недеља, 27. мај 2018.

Uznemirujući sadržaj: Fotografije tijela Davida Dragičevića prije obdukcije koju je uradio Karan; Dio Vrha MUP-a RS i Tužilaštvo i dalje štite Naručioce Ubistva, Egzekutore i njihove Saučesnike

David Dragičević


piše: Slobodan Vasković

Upozoravam da su fotografije koje objavljujem Vrlo Uznemirujući sadržaj.

Na prvoj slici je tijelo Zvjerski Ubijenog Davida Dragičevića, snimljeno prije nego je počela obdukcija u Zavodu za sudsku medicinu RS. Obdukciju je uradio Željko Karan, koji je u svom nalazu mnogo toga više prikrio nego što je otrkio. 

Razlog je jasan: imao je naredbu od Vrha NarkoKlana, koji je naručio likvidaciju Davida Dragičevića, da svojim obdukcionim nalazom direktno utiče na istragu i navede je na pogrešan trag - da se radi o "zadesnoj smrti".

Nastavak te lažne teze uslijedio je 26.03. na pres konferenciji MUP-a RS, koju je vodio Darko Ilić, načelnik Uprave za organizovani kriminal, koji je ustvrdio da je Davidova "smrt zadesna", ali i da je David Dragičević u noći 17/18.03 opljačkao kuću Đorđa Rađena, koja se nalazi u banjalučkom naselju Lauš. 

Kasniji događaji su pokazali da David nije bio u toj kući, a to je potvrdio i Siniša Kostrešević, načelnik Uprave krim policije (koja sada vodi istragu o Ubistvu Davida Dragičevića).

Kostreševićeva izjava je potpuno suprotna od Ilićeve. 

Ilića su podržali Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova RS, Darko Ćulum, direktor Policije, Glavni okružni tužilac Želimir Lepir, kao i postupajući tužilac Dalibor Vrećo. 

Lukač, Ilić, Lepir, Ćulum, Vrećo, Karan, kao i Đorđe Rađen, vlasnik kuće na Laušu, čija pljačka je režirana, su, izvan svake razumne sumnje, Saučesnici u Ubistvu Davida Dragičevića i nastavljaju da štite Naručioce Ubistva, Egzekutore i ostale saučesnike u likvidaciji.

Dokazuju to i fotografije koje objavljujem i na kojim su jasno uočljive teške povrede na glavi Davida Dragičevića - na čelu, sljepočnici, oko usta, na lijevoj strani donje vilice, nosu....
  
Glavni okružni tužilac Želimir Lepir nekoliko puta je izjavio da "Davidu Dragičeviću nisu izbijeni zubi". 

Lepir je slagao: Na slici 1. jasno se vidi da u gornjoj vilici, na lijevoj strani, nema zuba. Izbijeni su.

Slike 3.i 4., sa reobdukcije tijela, koju je radio doktor Milosavljević još eksplicitnije dokazuje da Lepir laže.

Kada se pogledaju prve dvije fotografije, nesumnjivo je da tijelo Davida Dragičevića nije provelo u vodi sedam dana, kako je to, mimo obdukcionog nalaza, tvrdio Karan. 

Tijelo Davida Dragičevića bačeno je u kanalizaciju Crkvena pet do deset časova nakon što je likvidiran.

Davor Dragičević, otac ubijenog Davida, rekao je da su njegovog sina likvidirali pojedini pripadnici MUP RS, 23.03.2018. godine, u periodu od 22-23 časa. Nakon toga njegovo tijelo je bačeno u kanalizaciju Crkvena.

“Zadnji put je mučen između 20 časova i 21 čas i 30 minuta, 23.03.2018. godine”, rekao je Dragičević.

David Dragičević je pretučen 18.03. u ranim jutarnjim časovima, potom otet i odvežen policijskim automobilom na nepoznatu lokaciju gdje je zvjerski mučen narednih šest dana.

Njegovo tijelo nađeno je u kanalizaciji Crkvena 24.03.

Ono što je šokantno je činjenica da Okružno tužilaštvo Banjaluka još uvijek nije kvalifikovalo smrt Davida Dragičevića kao Teško Ubistvo, a, kako stvari stoje, ne namjeravaju to ni učiniti. Iz prostog razloga što je Lukač Lepiru naredio da to ne smije uraditi ni po koju cijenu. Ali i zato što Tužilaštvo nije nezavisni subjekt, već servis dijela Vrha MUP-a RS, koji predvodi Lukač i koji isljeđuje, optužuje i presuđuje. Tužilaštvo samo potvrđuje ono što im se iz tog dijela MUP-a RS naredi.

Davor Dragičević je, u ime građana, koji su se potpisali imenom i prezimenom, podnio Okružnom tužilaštvu stotine prijava za Teško ubistvo, ali ni to nije ponukalo Lepira i Vreću da počnu istraživati Teško Ubistvo.

Na pitanje članova Anketnog odbora Narodne skupštine RS, kako se postupa na osnovu prijava građana za krivično djelo ubistvo, Vrećo je rekao da se "one zavode" u njegov spis. 
Time je praktično poriznao da mu ne pada na pamet da istražuje Teško Ubistvo Davida Dragičevića i da to neće učiniti ni po koju cijenu. (nastaviće se)

1) Uznemirujući sadržaj: Fotografija tijela Davida Dragičevića prije početka obdukcije koju je uradio Željko Karan


2) Uznemirujući sadržaj: Fotografija obdukcije tijela Davida Dragičevića koju je uradio Željko Karan3) Uznemirujući sadržaj: Fotografija reobdukcije tijela Davida Dragičevića, koju je uradio doktor Ivica Milosavljević

4) Uznemirujući sadržaj: Fotografija reobdukcije tijela Davida Dragičevića, koju je uradio doktor Ivica Milosavljevićсубота, 26. мај 2018.

Vrlo uznemirujući sadržaj: Fotografija Obdukcije tijela Surovo Ubijenog Davida Dragičevića koju je uradio Željko Karan

piše: Slobodan VaskovićUpozoravam da je Fotografija obdukcije tijela Surovo Ubijenog Davida Dragičevića, koju je uradio Željko Karan, Vrlo Uznemirujući Sadržaj.

Uznemirujući sadržaj: Fotografija obdukcije tijela Davida Dragičevića koju je uradio Željko karan
Na glavi se vide Teške povrede, rasjekotine, hematomi, nastali kao posledica udaraca tupim mehaničkim predmetima. Te povrede potvrđuju teško premlaćivanje i mučenje Davida, prije likvidacije.

Karan je povrede koje vidite na fotografiji okarakterisao kao lakše, iako je riječ o unakaženosti lica, koje se tretira kao teška Povreda.

Siniša Kostrešević, načelnik Uprave kriminalističke policije, rekao je pred Anketnim odborom Narodne skupštine RS da je mrtvozornik, kad je došao na lice mjesta gdje je pronađeno tijelo Davida Dragičevića (24.03., op.aut.) “rekao da su povrede koje ima na licu zaživotne povrede“

“Čim imate zaživotne povrede, kreće se po nekim standardima o kriterijumima da se desila najgora varijanta odnosno da je neko ubijen i preduzimaju se sve radnje kao da je neko ubijen”, rekao je Kostrešević.
Fotografija svjedoči da tijelo Davida Dragičevića nikako nije moglo biti u vodi od 18.03., kako je to u Potvrdi o smrti naveo patolog Željko Karan.

Tijelo Davida Dragičevića provelo je u vodi između 5 i 10 časova najviše, a to pokazuje ne samo fotografija koju emitujem, već i druge sa obdukcije koju je obavio Karan.

Davor Dragičević, otac ubijenog Davida, rekao je da su njegovog sina likvidirali pojedini pripadnici MUP RS, 23.03.2018. godine, u periodu od 22-23 časa. Nakon toga njegovo tijelo je bačeno u kanalizaciju Crkvena.

“Zadnji put je mučen između 20 časova i 21 čas i 30 minuta, 23.03.2018. godine”, rekao je Dragičević.
Jasno je da je Potvrda o smrti koju je izdao Karan lažirana, u njoj je navedeno netačno Vrijeme Smrti i da je on tim aktom počinio teško krivično djelo. 
Karan je nesporni saučesnik u Ubistvu Davida Dragičevića, zajedno sa Draganom Lukačem, ministrom unutrašnjih poslova RS, načelnikom Uprave za organizovani kriminal Darkom Ilićem, Darkom Ćulumom, direktorom Policije, Želimirom Lepirom, Glavnim okružnim tužiocem i Daliborom Vrećom, tužiocem u ovom slučaju. Među saučesnicima je i Đorđe Rađen, vlasnik lažno opljačkane kuće na Laušu.

Karan nije samo slagao Vrijeme Smrti, on je iznio još niz neistina u svom obdukcionom nalazu.

Naveo je, između ostalog, i da je David koznumirao LSD; Prema Karanu to je 17 ili 18.03., što je Laž. Karan je obdukcioni nalaz radio 25.03.2018. godine.

U knjizi “Sudska Medicina”, čiji je autor MILOŠ TASIĆ dr sc. med. Redovni profesor Sudske medicine Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, član Američke akademije za Forenzične nauke (AAFS), upravnik Instituta za Sudsku medicinu Kliničkog centra Novi Sad, u poglavlju 10. “SUDSKOMEDICINSKI ASPEKTI ZLOUPOTREBE PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI”, na strani 187, navodi se decidno da se “LSD može dokazati najduže 24 časa nakon uzimanja”.
петак, 25. мај 2018.

Osovina Zla - Lukač, Ilić, Lepir, Karan, Ćulum, Vrećo… Javnosti pokazali svoje stvarno Zločinačko, Ubilačko, Surovo, Jezivo, Morbidno, Blasfemično… Lice

 piše: Slobodan Vasković

1.
Svjedočenja Dragana Lukača, ministra unutrašnjih poslova RS, Glavnog tužioca Okružnog Tužilaštva Banjaluka Želimira Lepira i tužioca Dalibora Vreće pred Anketnim odborom Narodne skupštine RS samo je dodatno potvrdilo spregu tri visoka funkcionera i njihovu namjeru da po svaku cijenu zataškaju Surovo Ubistvo Davida Dragičevića, zaštite Naručioce Surove Egzekucije, Ubice i Saučesnike.

Osovina Zla: Dragan Lukač
2.
Dio te Osovine, pokazala su ranija svjedočenja, još su Željko Karan, patolog, načelnik Uprave za organizovani kriminal Darko Ilić i Darko Ćulum, dikretor Policije.

3.
Toj Osovini ne pripada Siniša Kostrešević, načelnik Uprave kriminalističke policije, čije svjedočenje je potpuno suprotno iskazima navedene Šestorke i potvrđuje da je David Dragičević ubijen.

4.
Lukač, Ilić, Lepir, Karan, Ćulum i Vrećo, pokazala su njihova svjedočenja, su, izvan svake razumne sumnje, Saučesnici u Ubistvu Davida Dragičevića i njihov osnovni, ključni, jedini cilj jeste da zaštite Naručioce Ubistva, Egzekutore i ostale pomagače pri likvidaciji.

Osovina Zla: Darko Ilić
5. 
Svjedočenja narečenih pokazala su i da Tužilaštvo ne postoji kao samostalan, nezavisan subjekt, već je uslužni servis dijela Vrha MUP-a RS, koji isljeđuje, optužuje i presuđuje!

Tužilaštvo samo slijepo slijedi upute.

6.
U navedenoj Osovini Zla nisu svi u istoj ravni: Na čelu su Lukač i Ilić, Lepir je njihov Glavni Agent u Tužilaštvu, preko kojeg sprovode akcije; Karan je ucijenjeni službenik Čelnika, dok su Ćulum i Vrećo tek dva lakeja. Kojima je u slučaju Ubistva Davida Dragičevića pripala značajna uloga zataškavanja likvidacije i spasavanja Naručilaca Ubistva, Ubica i saučesnika.

Osovina Zla: Želimir Lepir
7.
Tim ulogama prljavih Negativaca Ćulum i Vrećo su dostigli svoj zenit, što nikakako neće promijeniti njihov hijerarhijski podiok u Osovini Zla; Dapače, ostaće sluge kao što su i bili.

8.
Anketni odbor Narodne skupštine ostvario je postavljeni zadatak: Uspio je dokazati da je David Dragičević Likvidiran, da je lažno optužen da je narkoman i provalnik; Uspio je, mada to, izvjesno, nisu očekivali, sagledati Osovinu Zla, koja hara Banjalukom i Republikom Srpskom i razumjeti da su na njenom čelu Dragan Lukač i Darko Ilić. Tim redom!

9. 
Siniša Kostrešević pokazao je da ne pripada Zločinačkom dijelu Vrha MUP-a RS; Da jeste korektan policijski funkcioner, koji ne želi pobjeći od istine - da je David Dragičević ubijen. 

Pred njim je gotovo pa Nemoguća Misija - dokazati da je David Dragičević Ubijen, prije toga prebijen, otet, mučen; Privesti Naručioce Ubistva, Ubice i Saučesnike pravdi. 

Siniša Kostrešević, načelnik UKP

10.
Kostrešević protiv sebe ima Osovinu Zla - dio Vrha MUP-a RS i njihov servis Okružno tužilaštvo!

11.
Kostrešević, u ovakvoj konstelaciji, ima vrlo vrlo male šanse da uspije istražiti do kraja Ubistvo Davida Dragičevića i privesti Pravdi Naručioce Ubistva, Ubice (među kojima su i pojedini pripadnici policije), Saučesnike; Ali i vrlo vrlo male šanse su Šanse, jer ih donedavno nije bilo niikako!

12.
Situacija je dramatično teška - Osovina Zla u svojim rukama drži zarobljene institucije i koristi ih kao Oruđe i Oružje protiv svih koji se bore za Istinu o Surovoj Likvidaciji Davida Dragičevića i Pravdu - kažnjavanje Naručilaca Ubistva, Ubica i Saučesnika. 

Osovina Zla: Željko Karan
13.
Osovina Zla je spremna na sve, ali je i uzdrmana: Predstavila je Javnosti svoje stvarno Zločinačko, Ubilačko, Surovo, Jezivo, Morbidno, Blasfemično… Lice. 

Izvučeni su na Čistinu iz Duboke Sjene iz koje su naređivali i činili svako zlo koje im je palo na um, što one vrlo vrlo male šanse čini, ipak, ostvarivim. 

14.
To je Najteži Udarac koji su dosad pretrpjeli i to je Najveći Uspjeh Davora Dragičevića, Grupe “Pravda za Davida” i svih Ljudi koji ih podržavaju u ovoj gigantskoj, epskoj borbi protiv Neljudi.

Osovina Zla: Darko Ćulum
15.
Osovina Zla - Lukač, Ilić, Lepir, Karan, Ćulum, Vrećo… - i dalje će činiti sve da zataškaju Ubistvo Davida Dragičevića, da ućutkaju svaki glas koji to sprečava; Spremni su na sve, svaki užas, na nove zločine…, ali više ih nikada neće činiti iz Duboke Sjene. 

Osovina Zla: Dalibor Vrećo
Činiće ih javno, kao što su to činili lažući pred Narodnom skupštinom, pred Anketnim odborom, gdje god su stigli… I nisu uspjeli Nikog od Ljudi ubijediti u svoje prljave, podle, pogane neistine, sračunato plasirane za prikrivanje zločina i činjenje novih!

16.
Ta činjenica je više nego dovoljna da se borba za Istinu i Pravdu nastavi, jer je to jedini način da se Osovina Zla porazi. 


Pravda za Davida
17.
“Idemo do Kraja”, već duže od dva mjeseca ponavlja svakodnevno Davor Dragičević. 

Davor Dragičević

To je jedini način da se Zločinci poraze i Osovina Zla smjesti iza rešetaka. 

18.
Drugog načina nema.

19. 
Ostanite sa mnom. Nastaviće se…

четвртак, 24. мај 2018.

Pripremljena nova prljava ponuda (još nije upućena): Kreatori Zla i Naručioci Ubistva Davida Dragičevića spremni da žrtvuju Darka Ilića i optuže ga i presude za Organizovanje Likvidacije, zajedno sa još tri lica

piše: Slobodan Vasković

Kreatori Zla spakovali su novu prljavu ponudu za Davora Dragičevića: Spremni su žrtvovati Darka Ilića, načelnika Uprave za organizovani kriminal, ukoliko Davor Dragičević pristane da prekine sva Mirna okupljanja građana, koje organizuje Grupa “Pravda za Davida” i koji traže Istinu o Ubicama, Nalogodavcima Ubistva Davida Dragičevića i njihovim saučesnicima.Kako bi se zaštitili Naručioci Ubistva i većina onih koji su učestvovali u prebijanju, mučenju i likvidaciji Davida Dragičevića, šefovi NarkoKlana, koji su naložili likvidaciju Davida Dragičevića, preko svojih političkih veza, osmislili su novu verziju prljave ponude, nakon što je njegov otac prvu odbio sa gnušanjem.

“Davoru Dragičeviću će biti ponuđeno da budu presuđeni Darko Ilić, Filip Ćulum, kao i dva mlađa inspektora, a da on odustane od daljih Mirnih okupljanja građana”, tvde moji izvori. 

Oni dodaju da je Ilić “tipovan” zblog bliskih odnosa sa porodicom Filipa Ćuluma (kojeg je David, u noći 17/18.03., označio kao prijetnju svom životu), ali i što je nesporno da je Ilić saučesnik u likvidaciji Davida Dragičevića. 

Brat Filipa Ćuluma, Ć.I., radi na Ilićevom imanju, dok njegova sestra Ć.I. radi u Upravi koju Ilić vodi.

Sam Ilić odbio je pred Anketnim odborom komentarisati prirodu svojih odnosa sa porodicom Ćulum, ističući da ih poznaje, ne želeći reći ništa više od toga. I ta činjenica bila bi upotrijebljena protiv Ilića. 

Prema njihovim riječima, svoje pozicije bi zadržali ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač i Darko Ćulum, direktor Policije.Ponuda glasi: “Filip Ćulum je u noći 17/18.03. pozvao Darka Ilića i rekao mu - Ne znam više šta da radim sa Davidom; Stalno mi pravi probleme. Nakon toga je Ilić pozvao dva mlada inspektora i naredio im da nađu Davida Dragičevića i pretuku ga. Inspektori su potom našli Davida, oteli ga i odveli u stan gdje su ga surovo premlatili i ubili”!

Oni ističu da Kreatori nove prljave ponude za nagodbu sa Davorom Dragičevićem spremni da ponude i “dva svjedoka, koji će potvrditi da se sve odigralo kao što je navedeno”.

Na moje pitanje da li je ponuda već otišla prema Davoru Dragičeviću, odgovoreno je odrečno.

“Traže nekog kome Davor vjeruje da mu prenese ponudu, jer je prethodnog  pregovarača otjerao i rekao mu da mu se više nikada ne obrati”, rečeno mi je.


Davor Dragičević je, kako sam to već objavio, polovinom maja dobio prvu nemoralnu, prljavu ponudu, prema kojoj bi za ubistvo njegovog sina Davida bila optužena i presuđena “dva mlađa inspektora MUP RS”. 

Zauzvrat, Davor je trebalo da prekine sva Mirna okupljanja građana, koje organizuje Grupa "Pravda za Davida", na Trgu Krajine, koji traže Istinu o Ubicama, Nalogodavcima Ubistva Davida Dragičevića i njihovim saučesnicima.

“Mi znamo još od 18.03. da su ta dva inspektora oteli Davida i odveli ga u neki stan, gdje su ga premlatili i ubili”, rekao je posrednik, koji je Davoru tada donio prljavu nagodbu.

Davor je odbio bilo kakvu nagodbu i poručio da ostaje istrajan u namjeri da otkrije naručioce Ubistva i Ubice svog sina, kao i sve njihove saučesnike.

“Mi idemo do kraja, jer je Ubica mnogo više od te dvojice, a oni nisu naručili Ubistvo mog sina. Tražim i istrajaću na tome da se otkriju Naručioci Ubistva, Ubice i svi njihovi saučesnici. Ne postoji ni teoretska mogućnost kompromisa, jer ste mi ubili dijete”, rekao je Davor posredniku i zatražio od njega da mu se više nikada ne obrati.

Nema sumnje da će Davor Dragičević, ukoliko mu ponude i drugu prljavu nagodbu, i nju odbiti, jer istrajava da se sazna puna Istina o Surovoj Likvidaciji njegovog sina i da se primijeni Pravda na Naručioce Ubistva, Egzekutore i njihove saučesnike. 


Štaviše, može se konstatovati da je odbijena i prije nego što je ponuđena, jer je Davor Dragičević najavio Veliko Mirno okupljanje građana za 05.07., kada je njegov i, kako je rekao, “samim tim i Davidov rođendan”.

Davor je ranije ustvrdio da tačno zna ko su Naručioci Ubistva, Ubice i Saučesnici. Još je rekao da je David likvidiran 23.03., između 22 i 23 časa.

“Zadnji put je mučen između 20 časova i 21 čas i 30 minuta, 23.03., ali nisu uspjeli da ga slomiju”, rekao je Dragičević.

David Dragičević nestao je 18.03. ove godine oko tri časa ujutro; Njegov telefon prestao je da radi u 02 časa i 40 minuta te noći.

Prema dosad dokazanim činjenicama, David je pretučen iza Metalske škole u Banjaluci, potom gepekovan i policijskim autom odvežen na, zasad, nepoznatu lokaciju, gdje je narednih šest dana zvjerski mučen. Nakon toga je likvidiran, a njegovo tijelo bačeno u kanalizaciju Crkvena 24.03. u ranim jutarnjim časovima.

Uznemirujući sadržaj: Fotografija reobdukcije tijela Surovo Ubijenog Davida Dragičevića
Prethodna dva mjeseca pokazala su da su, između ostalih, Saučesnici u Ubistvu - Dragan Lukač, Darko Ćulum, Darko Ilić, patolog Željko Karan… koji su pokušali sve da zataškaju likvidaciju Davida Dragičevića i Surovo Ubistvo proglase “zadesom”!Kreatori prljavih nagodbi potvrđuju da tačno znaju ko je sve učestvovao u Ubistvu Davida Dragičevića, ko ga je naredio, ko je bio u ulozi saučesnika, ali da ne žele da se sve otkrije; Nuđenje Ilića, koji je visokopozicioniran u MUP RS i ima veliki uticaj na politička dešavanja, ukazuje da su Naručioci Ubistva itekako moćni; Toliko da mogu sebi dozvoliti da zatvore Ilića, sopstvenog Saučesnika u Likvidaciji. 

Kreatori nove prljave nagodbe ponovo pokazuju da po svaku cijenu žele da zaštite šefove NarkoKartela, ali i da je za njih ljudski život, čak i život Djeteta, što David jeste bio, tek roba za trgovinu

Dodatak: Ilić pred Anketnim odborom Narodne skupštine RS o svojim vezama sa porodicom Filipa Ćuluma (taj dio stenograma prenosim potpuno autentično, bez ikakvih intervencija)
RADOVANOVIĆ
Zavrašvam, poznajte li lice Filip Ćulum.Lično.

ILIĆ
Ne, lično ne, pa živo sam nekad u neposrednoj blizini njegove kuće, članove njegove porodice da, njega lično ne, puno je mlađi od mene.

RADOVANOVIĆ
Koliko člnova njegove porodice poznajte?

ILIĆ
Ovdje već ulazimo u privatna pitanja, ali nema problem da vam kažem, poznajem dva člana njegova porodice, možda čak i tri, obzirom da smo bili komšije, i poznajem i neke druge od ovih drugih lica, ne samo Filiša Ćuluma...

RADOVANOVIĆ
Dva, znači, najmanje dva...

ILIĆ
Dva a možda i više 

RADOVANOVIĆ
je su li u pitanju brat i sestra.

ILIĆ
Jesu, da poznajem i brata i sestru.

RADOVANOVIĆ
Sestra njegova kako nju poznajte.

ILIĆ
Sad malo prije sam vam rekao. Živijeli smo u neposrednoj blizini, pet kuća, njena kuća.

RADOVANOVIĆ
Gdje je zaposlena.

ILIĆ
Ne znam nisam je vidio pet godina i više.

RADOVANOVIĆ
Gdje je njegov brat zapsolen, znate li?

ILIĆ

Ne znam, i ne želim da vam kažem.